WONDERFUL COPENHAGENS STRATEGI FOR HOVEDSTADENS TURISME 2014-2016

Der skal være kort vej fra den gode ide til det konkrete projekt, som både skaber værdi for vores samarbejdspartnere og for København.


DERFOR TURISME

Turismen er et strategisk væksterhverv for hovedstadsregionen. Turisterhvervet omsætter samlet for ca. 33 milliarder kroner og beskæftiger i 2013 hen ved 48.000 borgere i hovedstaden. Siden 2009, hvor finanskrisen trak mørke skyer over Europa, er turismen i hovedstaden vokset med over 10 pct. årligt frem til 2012, og Danmarks hovedstad er i denne periode blandt de fem hurtigst voksende storbydestinationer i Europa. Hvis København formår at holde sig i vækstsporet, vil vi runde 10 millioner overnatninger inden for 3-5 år – mod blot 8,1 mio. i år. Hovedstadens turisme har med andre ord knust krisen og fremtiden tegner lovende.

”33 mia. i omsætning, 48.000 beskæftigede, 10 % årlig vækst frem til 2012 og i top 5 blandt de hurtigst voksende storbyer i Europa”

Men bag de pæne tal ligger ikke blot en erhvervsmæssig væksthistorie, men også en dynamisk byudvikling fyldt med hverdagskultur, internationale attraktioner, kulturoplevelser, forretningsrelationer, politiske møder og videnskabelige konferencer, som giver hele Danmark global synlighed og relevans. Turismen er vores vindue til verden. Den er med til at gøre Danmark mere international og verdenssamfundet lidt mere dansk. Turismen er i høj grad med til at manifestere Danmarks hovedstad som et unikt sted i verden.

I Wonderful Copenhagen brænder vi for turisme – vel at mærke turisme som andet og mere end blot ”Instagram moments” og overnatningsstatistik. Vi ser turismen som et medie til at udvide hovedstadens kommercielle markedsplads og kulturlivets synlighed. For os handler turismen i sidste ende om at manifestere hvem vi er som by og som nation. Det kalder vi BIG TOURISM.

Derfor denne strategi. Fordi turismen er vigtig, og fordi Wonderful Copenhagen kan gøre en forskel som væksthus for BIG TOURISM i hovedstadsregionen. Strategien er blevet til efter tæt dialog med flere 100 af vores stakeholdere og samarbejdspartnere gennem de seneste 12 måneder. Vi sender en varm tak til alle vores venner, som har bidraget med ris, ros og råd. Ingen turismestrategi er nemlig stærkere end den opbakning, den hviler på.

VORES VISION FOR KØBENHAVN

København skal være en verdensby

Vores vision for hovedstaden er, at København skal være en verdensby. En by som har en relevans, der rækker globalt. En by hvor unik livskvalitet og stærke kompetencer går hånd i hånd. En by som mennesker fra hele verden ønsker at besøge for at blive inspireret, for at netværke, søge forretningsmuligheder – eller for blot at lade op.

”København skal være en verdensby. En som har relevans der rækker globalt”

Wonderful Copenhagen kan ikke løfte denne vision alene, men vi kan gøre en betydelig forskel. Vi har over 20 års erfaring med turismeudvikling og international kommunikation. Vi beskæftiger ca. 100 dygtige og engagerede medarbejdere, som elsker deres by. Vi har godt 400 virksomheder og organisationer som medlemmer i vores netværk, der ligesom vi søger det brede samarbejde og deler visionen ovenfor. Vi har et veludbygget internationalt netværk. Og sidst, men ikke mindst har vi et produkt i verdensklasse med Københavns ”world-conquering urban quality of life” – senest fejret af livsstilmagsinet Monocle med udnævnelsen af København som ”Worlds Most Liveable City 2013”.

Ikke desto mindre er det nødvendigt, at hovedstaden satser aggressivt i den internationale oplevelsesøkonomi, hvor konkurrencen om turister, begivenheder, flyruter, krydstogtruter og kongresser er benhård. Vi har et rigtig godt udgangspunkt i kraft af flere års uafbrudt vækst, som er funderet i et stærkt storbysamarbejde. Men foran os ligger en række store udfordringer, som kan blive afgørende for, om Danmarks hovedstad fortsat skal være at finde blandt Europas vækstdestinationer. Udfordringen er ikke mindst at kæmpe for hovedstadens rolle som internationalt hub for flytrafik, hvilket igen hænger sammen med vores evne til at udvikle de nye markeder, som i disse år vender op og ned på vækstdynamikken i den internationale turisme. I vores verdensbillede står København i de kommende år overfor en række ”must win battles”, som skal adresseres med en effektiv strategi.

DERFOR WONDERFUL COPENHAGEN

Vi vil løfte hovedstadens vækstprojekter

Vores egen mission er, at Wonderful Copenhagen skal kendes som en af verdens dygtigste organisationer for turisme og storbysamarbejde. Vi vil være hovedstadens projekthus, hvor der altid tænkes nyt og strategisk på byens og turisterhvervets vegne. Vigtigst af alt skal der være kort vej fra den gode idé til det konkrete projekt, som både skaber værdi for vores samarbejdspartnere og for København.

”Vi vil kendes som en af verdens dygtigste organisationer for turisme og storbysamarbejder. Hovedstadens projekthus, hvor der altid tænkes nyt”

Dygtige medarbejdere og tilfredse samarbejdspartnere er de to største aktiver vi har. Derfor er medarbejdernes trivsel og samarbejdspartners tilfredshed de to vigtigste målepunkter for vores organisation. Hertil kommer helt konkrete resultatmål, som er vi definerer på projektniveau.

VORES 6 INDSATSOMRÅDER

Her skal vi gøre en forskel

Wonderful Copenhagen er hovedstadens projekthus for turisme og storbysamarbejde. Vi fokuserer vores indsats på 6 indsatsområder, hvor vi kan skabe værdi og forretningsmuligheder for vores ca. 400 samarbejdspartnere og for hovedstadsregionen. Fælles for alle seks områder er, at vi organiserer vores indsats i et antal projekter, som har politisk og strategisk prioritet for hovedstaden og for Danmark.

Indsats 1

Strategi og forretningsudvikling med alle som vil lege med

Wonderful Copenhagen har en vigtig rolle i at gribe politiske ideer og vækstinitiativer og omsætte dem til konkrete projekter, som gør en forskel for turismen i hovedstadsregionen. Vores kompetence er at udvikle disse projekter i partnerskab mellem en bred vifte af offentlige interessenter og private parter. Over de næste 2-3 år vil vi videreudvikle denne rolle på især disse felter:

 • Nye lokale og regionale partnerskaber; Wonderful Copenhagen er dybt engageret i turismeudviklingen i Nordsjælland. Vi vil fremover søsætte nye strategiske vækstinitiativer og udvikle vores tætte partnerskab med blandt andre VisitNordsjælland, Østdansk turisme, Malmø/Øresund samt turismeaktører i Femernregionen.
 • Fokus på nye vækstmarkeder: Med vækstmarkedsprojektet Chinavia har vi åbnet en vigtig dagsorden for København – nemlig udviklingen af turismen fra verdens største vækstmarked, Kina. Læs mere om Chinavia på wonderfulcopenhagen.dk I de kommende år vil vi tage initiativ til minimum 2-3 nye vækstmarkedsprojekter og metropolsamarbejder.
 • Potentiale i kulturturisme: Kulturturisme rummer et stort, uforløst forretningspotentiale for hovedstaden. Begyndende i efteråret 2013 vil vi lancere en ny indsats på kulturturisme sammen med en lang række parter i turisterhvervet og kulturlivet. Vi vil lytte til kulturlivets internationale ambitioner og bidrage med vores ressourcer og kompetencer til en samlet indsats.
 • Klar til Fehmern Belt: Med udgangspunkt i udviklingsstrategien ”Building Tourism” vil Wonderful Copenhagen søge en tæt alliance med Hamborg samt regionale turismepartnere i Danmark, Sverige og Tyskland om at udvikle Femern Bæltforbindelsens markedspotentiale for turisme og kulturudveksling.

Indsats 2

Markedskommunikation og PR for Danmarks internationale by

International markedskommunikation er en central kompetence for Wonderful Copenhagen, men samtidig en disciplin i hastig udvikling. Traditionel destinationsmarkedsføring er nær død og begravet af digitale markedspladser og sociale medier. Wonderful Copenhagen har skarpt fokus på social media og digital distribution globalt og lokalt. Vores program for de næste 2-3 år ser således ud:

 • Konstant marketinginnovation: Med projektet CPH Communities har vi opbygget nye digitale platforme og kompetencer i sociale medier, som kommer til at udgøre grundlaget for vores nærmarkedsføring i de kommende år. Herfra vil vi fortsat digitalisere vores kampagner og produkter rettet mod lokale turister – blandt andet Copenhagen Card, digitalt bykort, event-apps, mm.
 • Nyudvikle byens brand campaign: Sammen med en række offentlige og private partnere vil Wonderful Copenhagen nyudvikle en international brand campaign for København, som kan fungere som ”kreativ metakampagne” for vores markedskommunikation. Den nye brand platform ventes klar i foråret 2014 og vil samtidig afløse det hidtidige OPEN CPH brand.
 • Styrket international PR: Sammen med regionens kulturliv, offentlige partnere og turismeerhvervet er Wonderful Copenhagen en central aktør, når det gælder international PR for hovedstaden. I de kommende år vil vi digitalisere vores service af internationale medier, og vi vil styrke vores mediebesøgsprogrammer mod digitale medier og nye vækstmarkeder, hvor kendskabet til Danmark og København er lavt.
 • Større sammenhængende nærmarkedskampagner: Fra 2014 vil vi tage et stort skridt i retning af færre, større te-matiserede og eventbårne kampagner på vores nærmarkeder – det vil sige Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien. Hermed lanceres samtidig en ambition om at være med til at styrke den internationale profil på hovedstadens største events og kultursatsninger – eksempelvis Distortion, Copenhagen Cooking, Jazzfestivallen, m.fl. Vi vil samtidig søge samarbejde med blandt andre Kulturstyrelsen, Udenrigsministeriet og VisitDenmark om at synliggøre dansk kultur ved internationale fremstød og events.

Indsats 3

Eventmanagement – tovholder i byens samlingsprojekter

Wonderful Copenhagen vil også i den kommende strategiperiode være en central aktør på byens begivenhedsscene, hvad enten det gælder kulturelle events, sportsbegivenheder, forskningskongresser eller erhvervskonferencer. Vi skaber værdi ved at innovere, facilitere og markedsføre byens mega-events lokalt og globalt, som vi eksempelvis bidrog til ved VM i Landevejscykling 2011 og KMD Ironman i 2013. Blandt de større projekter i 2014 arbejder vi med:

 • Wondercool: Livsstilsfestivallen for hele Norden, som vi etablerede i 2011. Med tre år på bagen er der brug for et nyt, fokuseret koncept for nærmarkedsmarkedsføring, som lanceres i 2014.
 • Kids City: Hovedstadens nye satsning på børn og familieturisme fra 2013. Konceptet er udviklet i tæt samarbejde med en lang række af byens kulturinstitutioner. Kids City er i børnehøjde og sigter mod at udvide efterårsferiens familieoplevelser til hele oktober måned.
 • Copenhagen Cooking: Nordens madfestival er etableret og drevet af Wonderful Copenhagen siden 2005. Ledestjernen for de kommende år er fortsat internationalisering af festivallen samt udvikling af signaturbegivenheder og kommercielle partnerskaber. Festivallens mål er 150.000 gæster, hvoraf 20 pct. skal være internationale gæster i 2015.
 • European Song Contest 2014: På opdrag fra Region Hovedstaden og Københavns Kommune har Wonderful Copenhagen etableret et driftsselskab og en projektorganisation omkring værtskabet for den største eventproduktion i 2014. Vi vil arbejde målrettet for, at der bliver tale om et nyskabende og flot show, som skaber maksimal brandingværdi og turismeforretning for København.
 • Danish Maritime Days/ Copenhagen Maritime Forum: Udviklingen af en af verdens største maritime begivenheder inden for shipping og skibsfart. Sammen med toneangivende aktører i Danmarks maritime klynge vil vi udvikle en branche-politisk konference, som har global synlighed og betydning. Copenhagen Maritime Forum planlægges til afholdelse første gang i 2014.
 • ESOF: Verdens førende møde om videnskabens rolle i samfundet. Mødet er vundet til København i 2011 og afvikles på Carlsberg i foråret 2014. Wonderful Copenhagens rolle er nu – i samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen – at udvikle konferencens ambitiøse outreach-program, som vil sætte sit præg på store dele af byen i april 2014. Konferencen kan danne model for afviklingen af fremtidige mega-begivenheder i København.
 • European Green Capital 2014: Wonderful Copenhagen har udarbejdet en detaljeret drejebog til, hvordan Københavns Kommunes store satsning som international miljøby i 2014 kan involvere byens eventscene. Drejebogen indeholder en række konkrete forslag til, hvordan der kan skabes varige effekter, som rækker ud over 2014 – herunder signaturevents og en grøn miljømærknings af byens events.
 • På sportssiden arbejder vi allerede aktivt med afviklingen af Ironman 2014 samt VM i badminton 2014, VM i halvmaraton 2014, VM i bueskydning 2015 samt en række andre spændende projekter.


Ud over disse konkrete begivenheder er det vigtigt for os at være engageret i udviklingen af hovedstadens begivenhedsscene med mere generelle tiltag og aktiviteter. Wonderful Copenhagen er optaget af, at byens eksisterende og kommende begivenhedsscener – ikke mindst den nye Copenhagen Arena – tænkes ind i en samlet begivenhedsstrategi. Og vi vil fortsat knytte netværk af begivenhedsledere og aktører, som kan hjælpe os med at styrke hovedstadsregionens eventarbejde.

Indsats 4

New business og salg for København

Hverken krydstogtskibe, nye flyruter, forskningskongresser eller internationale begivenheder kommer til København af sig selv. Det kræver en velorganiseret, målrettet og ofte årelang salgsindsats over for internationale organisationer, rederier og flyselskaber. En af Wonderful Copenhagens absolutte kernekompetencer er at varetage det internationale salgsarbejde, hvilket i reglen sker i partnerskab med en bred vifte af regionens mødesteder, hoteller, transportører, attraktioner, universiteter, forskningsinstitutioner og offentlige aktører. Vores ambition er, at vi fortsat skal være i toppen af ranglisterne over verdens bedste kongresbyer og mest velorganiserede krydstogthavne og flydestinationer. Vores strategiske projekter i perioden 2014-2016 er:

 • Cruise Copenhagen/Cruise Baltic: Det stærke samarbejde bag Københavns krydstogtsucces skal fastholdes og styrkes med åbningen af Københavns nye krydstogtfaciliteter i Nordhavnen i foråret 2014. Vi vil desuden styrke velkomsten af krydstogtskibene med bedre information og service.
 • Global Connected er en vigtig strategisk satsning for at udvikle hovedstadens internationale tilgængelighed med nye flyruter. Et stærkt internationalt rutenet er ikke alene afgørende for turismeudviklingen, men også i et bredere perspektiv for erhvervsudviklingen som helhed. I de kommende år vil projektet især have fokus på nye vækstmarkeder – i reglen storbyregioner med stor velstandsstigning – som har potentiale til øget beflyvning.
 • Projektet Meet Denmark er en national satsning for at tiltrække dagsordensættende politiske konferencer og videnskongresser til Danmark. Projektet har betydet en markant styrkelse af Wonderful Copenhagens arbejde for at vinde internationale kongresser til byen og er direkte medvirkende til, at København i dag er i top 10 over verdens vigtigste kongresbyer. I den kommende strategiperiode vil Wonderful Copenhagen sammen med regionens universiteter, mødeindustri og toneangivende erhvervsorganisationer invitere såvel regionale parter som staten med i et mere langsigtet samarbejde. Målet er, at MeetDenmark gøres til en permanent indsats i Danmarks turismepolitik.

Indsats 5

Service- og Værtskab trænger til et løft

Som et nyt indsatsområde vil Wonderful Copenhagen adressere Danmarks service og værtskab. Danmark har brug for et markant løft i sit service- og begejstringsniveau, hvis vi skal være konkurrencedygtige i fremtidens oplevelsesøkonomi. Som højomkostningsland er det afgørende, at kvaliteten af vores services inden for detailhandel, hotel og restaurant, transporterhverv, kulturliv og offentlig service er i international top. En del tyder på, at den ikke er det i dag.

Wonderful Copenhagen ser en meget vigtig opgave i at løfte hovedstadens service og værtskab. Vi har gode erfaringer og et godt videngrundlag fra allerede gennemførte projekter som Open Arms og ”Kompetenceudvikling i Kongernes Nordsjælland”. Med start i efteråret 2013 har vi lanceret et nyt ambitiøst projekt i samarbejde med bl.a. Østdansk Turisme, Horesta, 3F, Copenhagen Business Academy og Roskilde Universitet. Projektets ambition er at starte en ny dansk servicerevolution gennem målrettet serviceinnovation i tæt samarbejde med turismens virksomheder og ved at udvikle nye uddannelseskoncepter i krydsfeltet mellem forskningen i serviceinnovation på den ene side og konkret virksomhedspraksis på den anden.

I erkendelse af, at service- og værtskabsudfordringen ikke alene angår hovedstadsregionens turisme, men turismeerhvervet i hele Danmark, vil vi søge samarbejde med andre regionale aktører og engagement fra regeringens kommende turismeudspil.

Indsats 6

Lokal markedsføring – turisterne skal bruge byen

Vi har i Wonderful Copenhagen en meget vigtig rolle i at få turisterne, som allerede er ankommet til hovedstadsregionen, til at opsøge oplevelser og attraktioner mere aktivt. Vi vil populært sagt have turisterne ud af hotelværelserne for at opleve alt, hvad byen dens opland har at tilbyde. Det kræver, at vi i Wonderful Copenhagen møder turisterne der, hvor de er - på gader og stræder, overnatningssteder og i byens ankomsthaller.

Fokuspunkterne i denne indsats vil fremover være følgende:

 • Turisterne ud af hotelværelserne: Vi vil udvikle salgs- og distributionskoncepter på regionens overnatningssteder – eksempelvis festival promotions på hoteller og digitale infostandere, og vi vil øge salget af Copenhagen Card på digitale platforme og fra salgssteder i bymiljøet.
 • Øget brug af out door-medier: I de senere år har vi høstet gode erfaringer med at markedsføre begivenheder i byrummet – eksempelvis med bannere og stilladsreklamer. Vi vil udvikle disse medier yderligere i samarbejde med vores mange samarbejdspartnere i kulturlivet.
 • Velkommen til CPH: En meget stor del af hovedstadens gæster ankommer via lufthavnen. Wonderful Copenhagen har sammen med Københavns Borgerservice og Københavns Lufthavne afsøgt mulighederne for at etablere en bedre ankomstoplevelse til byen i form af et velkomstcenter, der samtidig skal opleves som en fysisk brandingportal for hovedstaden. Det er en konkret målsætning for Wonderful Copenhagen at realisere dette idékoncept i løbet af de næste to år.
 • Turistinformation i gadeplan: Begyndende i sæsonen 2014 vil Wonderful Copenhagen tilbyde turistinformation i Indre By fra cykelkiosker. I opstarten skal tre ombyggede ladcykler fungere ved byens største attraktioner, ved festivaller, krydstogtanløb og ved større konferencebegivenheder. I samarbejde med Københavns Kommune arbejdes desuden på at etablere en mobil turistinformation i Indre By i form af en veteranbus eller lignende.
 • Digitale tilbud i lommen: Wonderful Copenhagens webplatforme er i dag veludviklede, opdaterede og sammenhængende på basis af en klar contentstrategi og et stærkt udviklingssamarbejde med en lang række partnere såsom VisitNordsjælland, VisitDenmark, GoBike, Tellus/Guide Danmark mfl. I den kommende periode vil vi drive besøgstallet på VisitCopenhagen til 3 millioner og styrke vores tilstedeværelse på mobile devices.
 • Copenhagen Card driver årligt over 400.000 besøg på regionens kulturattraktioner. I de kommende år vil vi produktudvikle kortet i nye versioner og digitale formater. Kortet skal således kunne leveres og anvendes som mobilapplikation. Salgsmålet er at runde 500.000 besøg i 2015.

STRATEGISKE PEJLEMÆRKER

Sådan vil vi lede turismen

Wonderful Copenhagen er en organisation i konstant forandring ligesom den storbyregion, vi arbejder i, og de markeder, vi konkurrerer på.

”Forandringerne er ikke en udfordring, men et grundvilkår. Krav om strategisk tilpasning viser sig sjældent som entydige enten-eller-valg, men snarer som erkendelse og succesoplevelse gennem trial and error.”

Dette er vores ledelsesfilosofi i Wonderful Copenhagen. Og sådan vil vi lede turismen såvel som vores egen organisation. Vi kender ikke altid slutdestinationen for vores rejse, men vi har en veludviklet politisk og strategisk retningssans. Pejlemærkerne for vores forandringsledelse ses nedenfor. Vi bevæger os i en gradvis transformation i retning af det agile projekthus for BIG TOURISM omend markedskommunikation for og med turisterhvervets kernetropper altid vil være vores credo.

VI KOMMER FRA... OG BEVÆGER OS MOD..
Turismens markedsføringsorganisation Projekthus for turismens vækstprojekter
”Turisme classic” – turismefremme for og med turisterhvervet BIG TOURISM – turisme i et større, strategisk perspektiv
Samarbejdsnetværk i turismeerhvervet Partnerskaber med andre end turismens kernetopper
Turismeudvikling i Hovedstadsregionen Initiativtager til nationale partnerskaber og internationale netværk
Operatør på begivenheder og kampagner Fascilitator og opdragsgiver
Basisfinansiering som primær finansiering Projektfinansiering og egenindtjening
(ca. 75 pct. i 2013)


Forandringerne omkring os betyder at Wonderful Copenhagen fremover skal spille en ny rolle i hovedstadsregionens erhvervsudvikling:
 • Nye temaer: BIG TOURISM indebærer, at Wonderful Copenhagen i de kommende år skal udvikle nye temaer, som kan drive væksten for hovedstadsregionen. Hvad enten det handler om verdensbegivenheder og globale konferencer som World Maritime Forum, ESOF, World Petroleum eller upcoming kulturbegivenheder som metalfestivalen Copenhell, skal vi være klar til at se og gribe potentialet for vækst sammen med vores samarbejdspartnere.
 • Nye samarbejdspartnere; BIG TOURISM betyder, at vi fremover vil bevæge os længere ud i kulturens vækstmiljøer og slå følgeskab med erhvervslivet og universiteterne i deres globaliseringsbestræbelser.
  Vi skal være den naturlige partner når kulturattraktioner, erhvervsvirksomheder og universiteter inviterer verden til Danmark.
 • Nye territorier; BIG TOURISM betyder, at vi fremover vil bevæge os længere ud i kulturens vækstmiljøer og slå følgeskab med erhvervslivet og universiteterne i deres globaliseringsbestræbelser. Vi skal være den naturlige partner, når kulturattraktioner, erhvervsvirksomheder og universiteter inviterer verden til Danmark.
 • National rolle og forpligtelse:På en række områder har Wonderful Copenhagen en naturlig rolle og forpligtelse som lead partner i nationale projekter. Det gælder for eksempel i indsatsen for at vinde internationale kongresser, krydstogtforretning og internationale flyruter til Danmark. På disse områder er hovedstaden Danmarks stærkeste kort i den internationale konkurrence, hvilket forpligter Wonderful Copenhagen til at søge samarbejde med såvel staten som regionale parter i det øvrige Danmark.
 • Projekthus: Wonderful Copenhagen skal være projekthuset for BIG TOURISM i hovedstaden. Vi vil løbende tilpasse vores aktiviteter og organisation til markedet og byens krav. Det kræver, at vi dyrker projektarbejdets professionelle værdier og indretter os som en agil og effektiv organisation.

VORES VÆRDIER & MÅL

SÅDAN VIL VI MØDE KØBENHAVN

 • Vi er 100% professionelle i alt, hvad vi gør og siger
 • Vi har holdninger og kærlighed til vores by og vores arbejde
 • Mening og virkelyst skal være til stede i alt, hvad vi foretager os, og kendetegnende for Wonderful Copenhagen som arbejdsplads.
 • Vi griber nye ideer og har en ”can do”-tilgang til Københavns vækstmuligheder og forstår at omsætte dem til praktisk handling.
 • Vi har modet til at skære perspektivløse aktiviteter væk.

SÅDAN VIL VI MÅLES

Mål med mening

Wonderful Copenhagen er hovedstadsregionens projekthus for turismens vækstprojekter. Derfor er det basale krav til os, at vi er i stand til at mobilisere regionens aktører i et bredt samarbejde for den fælles vision. Opbakning og engagement fra vores samarbejdspartnere er både en forudsætning for – og et resultat af – at vi er i stand til at skabe resultater for den enkelte aktør og for fællesskabet. Og sidst, men ikke mindst, har vi brug for dygtige og motiverede medarbejdere for at kunne skabe resultater. Det er disse krav, som afgør vores langsigtede succes. Meningen med vores mål starter derfor her.